Sors vagy karma…

A karma szót a nyugati világban sokszor használják a sors szinonimájaként, mintegy eleve elrendeltséget feltételezve. Mintha az események rajtunk kívülálló okok miatt történnének meg velünk. Ez azonban a karma szónak, egy nem teljesen pontos értelmezése. A karma szó: „megtenni, cselekedni, alkotni, teremteni” jelentésű kri igéből származik, és szó szerint tettet, cselekvést, teremtést jelent. A karma Tovább …