Sors vagy karma…

  A karma szót a nyugati világban sokszor használják a sors szinonimájaként, mintegy eleve elrendeltséget feltételezve. Mintha az események rajtunk kívülálló okok miatt történnének meg velünk. Ez azonban a karma szónak, egy nem teljesen pontos értelmezése. A karma szó: „megtenni, cselekedni, alkotni, teremteni” jelentésű kri igéből származik, és szó szerint tettet, cselekvést, teremtést jelent.

  buddha

  A karma törvénye arról mesél nekünk, hogy mi vagyunk a saját sorsunk irányítói. Hisz minden tettünknek eredménye van, és ezek a tetteink fogják meghatározni későbbi élethelyzeteinket. Ahogy a mostani helyzeteket egyrészről, a múltban véghez vitt cselekedetink eredménye határozza meg.
  Minden tettünk mögött van egy szándék. Ez határozza meg, és ez indítja el a tetteinket. Ezeknek a szándékoknak van egy sajátos jellege. Ezek egyszerű törvények. Nem megváltoztathatóak. Amin változtatni tudunk, az a döntésünk a cselekedeteink előtt. Ehhez tudatosságra van szükség. A legtöbb esetben, amikor valamit teszünk, mondunk, gondolunk, nem vagyunk tudatában annak, milyen hosszú és rövidtávú következményekkel kell számolnunk.
  A sokszor hangoztatott szabad akarat, arra vonatkozik tehát, hogy a döntéseinkben szabadok vagyunk. Ezzel a szabadsággal tudatosan élni a felelősség vállalást jelenti. Felelősséget vállunk nem csak a tetteinkért, hanem azok következményeiért is.

  Ez a hatásmechanizmus működik a tudatáramlásunkban életeken át. Így történhet meg, hogy ebben az életben olyan sorsszerű eseményeket élnünk meg, amelynek okait, előző életekben teremtettük meg. Olyan karmikus magokat ültettünk el a tudatáramlásunkban, amik ezt eredményezték. Ezek a karmikus magok lenyomatok. Információt és energiákat hordoznak. Energiát mely arra ösztönzi a magokat, hogy újból kinyíljanak. Ezzel meghatározzuk folyamatosan az újjászületésünket. A helyét, idejét, körülményeit, az életünk szereplőit, egy hajlamot arra, hogy a következő életben az adott tetthez hasonlóakat kövessünk el, vagy az adott tettünkhöz hasonlót tegyenek velünk.
  A buddhizmus tanításainak célja a felszabadítás. Felszabadítás a karmikus tetteink következményének ciklikus körforgása alól. Az egész élet ilyen váltakozó ciklusokból álló körforgás. Nappal, éjszak, álmodás, ébrenlét, születés, halál. Maga az idő fogalma és észlelése is karmikus. A megvilágosodott tudatállapot elérésével, megszabadulunk az ismétlődési kényszerek alól. Mi magunk döntünk a következő életünkről. Mi határozzuk meg a körülményeket. Minden érző lény javát szolgálva. A megvilágosodás a megszabadulás.

  A meditáció minden buddhista út alapvető gyakorlata. A tudat valódi állapota a tiszta tér, ami megjelenít mindent. Ezzel szemben az elmének egy folyamatos izgalmi állapotban van. Folyamatos elmetevékenységek tartják ebben. A meditáció teret hoz létre a tapasztaló és a tapasztalatok között.

  Az alkotás is térben zajlik. Teret teremtünk vele. A Lélek menedék műhelyben nem buddhista gyakorlatokat végzünk. Viszont azok az alkotó folyamatok, amiken itt végig megyünk, nagymértékben segíthetik a buddhista gyakorlásunkat, vagy kiegészíthetik azt.

  Öleléssel <3
  Csilla

  Oszd meg ha tetszett